KÜREMER, Güney Afrika Cumhuriyeti Pretoria Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nden Prof. Christof Heyns ve Prof. Frans Viljoen’in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ile işbirliği içinde yürüttüğü “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri Sisteminin Ulusal Düzeyde Etkileri” araştırmasına BM İnsan Hakları Sözleşmelerin Türkiye’deki etkilerini araştırarak katkı sağlayacak. KÜREMER Müdürü Prof. Dr. Başak Çalı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku doktora araştırmacıları Betül Durmuş ve İlayda Eskitaşçıoğlu’ndan oluşan araştırma ekibi, BM İnsan Hakları Sözleşmelerinin Türkiye’de hukuk, kamu politikaları, yüksek öğretim, sivil toplum ve medya üzerindeki iz düşümlerini araştıracak.

Heyns ve Viljoen’in hazırladığı araştırma model doğrultusunda 20 farklı ülkeden araştırmacılar, 1999-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmelerinin kendi ülkelerinde anayasa, yasama ve politikalar çerçevesinde bir etki yaratıp yaratmadığı, mahkemelerin bu anlaşmalara atıfta bulunup bulunmadığı, üniversite müfredatları ve medya tarafından ele alınıp alınmadığı gibi soruları cevaplamayı ve 2020 yılında gerçekleşecek BM İnsan Hakları Sözleşmeleri Sistemine yönelik değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.