Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Araştırmaları Merkezi, Oslo Üniversitesi PluriCourtsHollanda İnsan Hakları EnstitüsüUtrecht Üniversitesi Montaigne Merkezi,Ghent Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ve Hertie School of Governance ile birlikte, 21 Eylül 2018’de  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde “Meşruiyet Sorunlarına Cevap Vermek: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için Fırsatlar ve Seçenekler” başlıklı bir seminer düzenledi.

Bu seminer, Avrupa insan hakları hukuku üzerine çalışan araştırmacıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarıyla bir araya gelmesini sağladı. Seksen başvuru arasından seçilen sekiz araştırmacı, yerindenlik ilkesi ve meşruiyet sorunları, ulusal yargıçlar ile ilişkiler ve diyalog ve AİHM kararlarının uygulanması konularındaki araştırmalarının bulgularını AİHM yargıçlarına sundular. Oturumlarda sunulan bildiriler, Mahkeme yargıçları tarafından yorumlandı. Son oturumda, seminere “esas dinleyici” olarak katılan üç yargıç ve AİHM Yazı İşleri Bölümünden bir uzman seminerde sunulan tüm araştırma bulguları ile ilgili genel bir değerlendirme yaptılar.

Seminer, Mahkeme’nin içinde bulunduğu güncel meşruiyet sorunları ve Mahkeme için meşruiyeti güçlendirici fırsatlar üzerine, Mahkeme üyeleri ve araştırmacıların fikir alışverişinde bulunmasını sağladı.