Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve dekanı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden aldı. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden kamu hukuku ve özel hukuk doktoru unvanını “özellikle mükemmel başarı” derecesiyle kazandı (“summa cum laude” / “besonders hervorragende Leistung”). İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (1992-2007). Zürih, Köln ve Kaliforniya (UCLA) üniversitelerindeki uluslararası programlarda araştırmacı ve davetli öğretim üyesi olarak bulundu.

2012 yılında Henry Morris Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Öğretim Üyesi (Chicago Kent College of Law) seçildi. İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Hukuku, Uluslararası İlişkiler ve Kadın Çalışmaları alanındaki araştırma merkezlerinde yönetici ve üye sıfatıyla çalıştı. Birleşmiş Milletler (“UN Women”) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) kadın-erkek eşitliğini pekiştirme Türkiye programında ve kapasite geliştirme projesinde uluslararası akademik danışman olarak görev yaptı.

International Association of Constitutional Law (IACL), International Association of Legislation (IAL), International Association of Public Law (ICON-S), Law & Society Association (LSA), European Society of International Law (ESIL), Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der), Global İlişkiler Forumu (GIF) ve Uluslararası Hukuk Derneği (ILI) üyesidir.

Karşılaştırmalı anayasa hukuku, anayasa yargısı, parlamento hukuku, Avrupa kamu hukuku, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda yayının sahibidir.

Yayın örnekleri:

  • AB’de Anayasa ve Anayasacılık [Constitution and Constitutionalism in the EU] (Anahtar Publishing; Istanbul, 2004), 544 pp.
  • “Übertragung von Hoheitsrechten im Spannungsverhältnis zur nationalen Souveränität – Verfassungsrechtliche Vorgaben und verfassungspolitischer Änderungsbedarf”, in Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre III, (LIT Verlag: Münster / Hamburg / Berlin / Wien / London, 2006), Otto Depenheuer (Ed.), pp. 75-100
  • “Militant Democracy in Türkiye”, in Militant Democracy in Modern Democracies, Markus Thiel (Ed.) (Ashgate Publishing; Aldershot, 2009), pp. 263-310
  • “Turkish Constitutional Transformation of the EU: Europeanisation towards constitutionalism?”, in Türkiye and the EU: Process of Europeanisation, Cigdem Nas&Yonca Ozer (Eds.)(Ashgate: Aldershot, 2012), pp.69-98
  • Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri [Methodology of Interpretation in Constitutional Adjudication] (Beta Publishing: Istanbul, 2010), 314 pp.;
  • Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları [Gender Studies in Türkiye] (Koç University Publishing: Istanbul, 2010)
  • Uygulamalı Anayasa Hukuku [Applied Constitutional Law] (Beta Publishing: Istanbul, 2013), 453 pp.
  • “Anayasa Yargısında Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu: Düzenleme Biçimleri, Kanıtlama ve Somutlaştırma Sorunları” [Interpretation of Fundamental Rights and Freedoms in Constitutional Adjudication: Problems of Normative Regulation Practices, Argumentation and Concretization], in Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması [Interpretation and Norm Concretization in Constitutional Law], Ergül, O. (Ed.), (Ankara: Platform of Public Law & Turkish Bar Association, 2014) pp. 121-213.

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Hukuk Fakültesi Dekanı