KÜREMER Koç Üniversitesi’nin Küresel Kamu Hukuku araştırmaları alanındaki araştırmacılarının buluşma yeridir.

Koç Üniversitesi globalleşmenin kamu hukukuna etkilerini araştıran uzman araştırmacıların buluşma yeridir. Üniversite Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Toplumsal Cinsiyet Hukuku, Çevre Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Kamu Hukukunun yanı sıra Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk Tarihi, Siyaset Bilimi ve Globalleşme, Kamu Hukuku Sosyolojisi ve Felsefesi alanlarında çalışan yetkin bir araştırma kadrosuna ev sahipliği etmektedir.

Bu temellerden yola çıkarak KÜREMER, küresel kamu hukukunun her boyutu ve alt alanı ile ilgili disiplinlerarası katı duvarları yıkan araştırmalar yapar ve bu araştırmaları destekler. Küresel Kamu Hukuku alanında uzman kadrosu ile üniversiteler, kamu görevlileri, yargı kurumları ve sivil toplum arasında işbirliğini arttırma amacını güder. Uluslararası Kolokyum serimiz, toplantı ve seminerlerimiz ve uzman katılımcılıların güncel ve temel küresel kamu hukuku sorunlarına eğildiği akademik bloğumuz ile araştırmacılara kariyerlerinin tüm aşamalarında canlı ve sürekli sorgulayan bir araştırma ortamı sunar.