Birleşmiş Milletler

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi


Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi

Başvuru No: 34/2011, R. P. B/Filipinler

Komite tarafından elli yedinci oturumda kabul edilen karar

(10 – 28 Şubat 2014)

 

Değerlendirme

Komite, ücretsiz olarak tercüman yardımı almanın CEDAW kapsamında sağlanan temel adil yargılanma güvencelerinden biri olduğunu tespit ederek *Yves Cadoret ve Hervé Le Bihan/Fransa, UN Doc. CCPR/C/41/D/323/1988, 11 Nisan 1991* ve *Nallaratnam Singarasa/Sri Lanka, UN Doc. CCPR/C/81/D/1033/2001, 21 Temmuz 2004* davalarında İnsan Hakları Komitesi tarafından benimsenen görüşleri tekrarlamıştır.

Komite, daha önce yargı makamları tarafından tecavüz konusunda ve tecavüz mağdurları hakkında kullanılan toplumsal cinsiyete dayalı mitleri ve yanlış kanıları *Vertido/Filipinler, UN Doc. CEDAW/C/46/D/18/2008, 22 Eylül 2010* davasında incelemiş ve Filipinlerin başvurucuyu toplumsal cinsiyet ayrımcılığından koruyamamış ve etkili bir hukuk yolu sağlamamış olduğu sonucuna varmıştır.

Somut başvurunun *Vertido/Filipinler*den farkı, CEDAW kapsamında devletlerin yükümlülükleri belirlenirken toplumsal cinsiyet, engellilik ve yaş unsurlarının kesişimselliğine odaklanılmasına vurgu yapıyor olmasıdır. Engelli bir kız hakkında yürütülen kalıplaşmış düşüncelerin ve yanlış kanıların, devletin yargılama öncesindeki işlemleri ve yargılamaları başvurucunun müstakil koşullarına uygun hale getirmemesiyle birleşerek Sözleşme ihlallerine yol açtığı tespit edilmiştir.

Değerlendirme: Betül Durmuş

Çeviri: Defne Orhun