Birleşmiş Milletler Şartı, insan haklarının korunmasını Şart’ın merkez hedeflerinden birisi olarak alıntılamış ve dolayısıyla bu hedefi Uluslararası Kamu Hukukunun (UKH) çekirdek anayasal prensiplerinden biri olarak belirlemiştir. Buna rağmen, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun (UİHH) Uluslararası Kamu Hukuku ve alt dallarının gelişimini ne ölçüde etkilediği belirsizdir. Bu proje, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun, uluslararası hukukun, sadece Uluslararası Kamu Hukuku ve alt dallarının gelişimi ve yorumunda etkili bir alt dalı olduğu varsayımını sorgulamaktadır. Proje KÜREMER’i, Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ile işbirliği içerisinde, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun, Uluslararası Kamu Hukuku ve alt dallarının gelişimini etkili bir surette nasıl şekillendireceğine dair yeni düşüncelerin merkezinde konumluyor. Uluslararası Yatırım Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk gibi iyi çalışılmış alanlardaki etkilerin incelenmesine ilaveten proje; Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası Örgütler Hukuku ve Uluslararası Çevre Hukuku gibi etraflıca çalışılmamış dallarda da araştırmalar yürütecektir.  Böylelikle Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun etkileri hakkındaki kavrayışımızın önemli eksiklikleri tamamlanmış olacaktır. Araştırma programı ayrıca Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun, Uluslararası Kamu Hukukuna etkileri konusunda teorik bilgiler sunmanın yanı sıra gelecek rejimsel düzenlemeler için hukuki tavsiyelerde de bulunacaktır.