Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye: Bir yolun sonu mu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye: Bir yolun sonu mu?

24 Ekim Çarşamba 

16.30-18.00 

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‘Moot Court’ Salonu  

Türkiye’nin 1990 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) zorunlu yargı yetkisini tanımasını takiben, ülkenin çok geniş bir yelpazedeki insan haklarını koruma sorunları AİHM’in önüne geldi. Geçtiğimiz neredeyse otuz yıl zarfında Türkiye insan hakları davaları, Avrupa insan hakları hukukunun yorumlanması açısından önemli bir yer tutarken, AİHM de Türkiye’de insan hakları hukukuna hem bireylere son bir çare sunması, hem de insan haklarına dayalı hukuk reformlarına ön ayak olması açısından damgasını vurdu.

Yakın dönemde Türkiye’den AİHM önüne giden şikayetler olağanüstü hal rejimi uygulamalarına ve Türkiye’de otoriterleşme iddialarına yoğunlaşıyor. AİHM’in bu şikayetler açısından izlediği dava yükünü kontrol etme politikası, AİHM’in Türkiye’de en son çare olması ve hukuk reformlarına ön ayak olması alanındaki önemini tartışmaya açtı.

-AİHM’e bireysel başvuru yolu Türkiye özelinde neyi başardı, neyi başaramadı?

-Olağanüstü hal sonrası güncel sorunlar açısından AİHM’in tutumunu nasıl değerlendirebiliriz?

-AİHM, Türkiye’nin en son ve en gözde uluslararası hukuk yolu konumunu gelecekte de devam ettirecek mi?

KÜREMER bünyesinde düzenlenen AİHM ve Türkiye paneli bu sorulara yanıt aramayı ve AİHM  kararlarının Türkiye’deki hukuksal iz düşümlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Panelistler

Kerem Altıparmak, 1995 yılında lisans 1998 yılında yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesinden, 2002 yılında doktora derecesini Leeds Üniversitesinden almıştır. 2017 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi müdürlüğünü ve aynı Üniversitenin İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlıklarını yürütmüştür. Yürüttüğü dersler arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bulunan Altıparmak, sivil toplum örgütleriyle insan hakları alanında farklı alanlarda projeler yürütmüş, çok sayıda AİHM başvurusunda da temsilci veya danışman sıfatıyla rol almıştır. 15 Ekim 2108 tarihinden itibaren Üniversitedeki görevinden istifa eden Altıparmak, insan hakları alanında çalışmaya devam etmektedir.

Başak Çalı Küremer Müdürü, Hertie School of Governance’da Uluslararası Hukuk Profesörü ve European Implementation Network Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 2002 yılından beri Avrupa Konseyi uzmanı olarak Türkiye dahil on Avrupa Konseyi ülkesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi konusunda hakim, savcı, avukat ve mülki idare amirlerine eğitim veren Çalı, Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Uzun Dönemli Reformu Çalışmalarına (2015) Kopenhag Konferansı ve Bildirgesi (2018) yüksek düzey toplantılarına akademik uzman olarak davet edilmiş  ve katkıda bulunmuştur.

Moderatör

Emma Sinclair-Webb,  Human Right Watch Türkiye Direktörüdür. 2007 yılından beri Human Rights Watch’da  çalışan Sinclair-Webb  polis şiddeti, zorla kayıplar için hesap verilebilirlik, terörle mücadele yasalarının kötüye kullanılması ve keyfi olarak özgürlükten mahrum edilme konularında çalışmıştır. 2003-2007 yılları arasında Uluslararası Af Örgütünüde çalışan Sinclair-Webb Cambridge Üniversitesi ve Birkbeck College Londra mezunudur.

Kayıt için 22 Ekim 2018 saat 16.00’ya kadar: kuremer@ku.edu.tr adresine yazınız.