Betül Durmuş Koç Üniversitesi Kamu Hukuku programında doktora öğrencisidir. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2013 yılında tamamladı. Hukuk yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesinden, “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşme Organları Uygulamasında Dolaylı Ayrımcılık: Özgünlük ve Uyum Değerlendirmesi” başlıklı tezi ile aldı.

Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Araştırmaları Merkezi ve Oxford University Press’in birlikte yürüttüğü bir çalışmada İnsan Hakları Hukuku Raportörü olarak görev yapmaktadır. British Academy tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Başak Çalı tarafından yürütülen “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uluslararası Kamu Hukuku ve Alt Dallarına Etkisi” konulu projede doktora düzeyinde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK-ARDEB tarafından desteklenen, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in yürütücüsü olduğu “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Yoruma, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yorumuna ve Yargı Sistemine Etkileri: 2012-2017 Yıllarına İlişkin Yargısal Örüntülerin Karşılaştırmalı Analizi” konulu projede de araştırmacıdır. Betül Durmuş, Türkiye İnsan Hakları Ortak Platformu ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının çeşitli projelerinde de araştırmacı ve hukuk danışmanı olarak görev almıştır.

Akademik ilgi alanları arasında uluslararası kamu hukuku, uluslararası insan hakları hukuku ve karşılaştırmalı anayasa hukuku yer almaktadır.

Betül Durmuş
Hukuk Fakültesi Doktora Öğrencisi