Levent Emre Özgüç Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisidir. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Yüksek Lisansı (LL.M.) eğitimine devam etmekte olan Özgüç, 2011 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuş ve Hukuk Lisansını (LL.B.) 2015 yılında Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Araştırma alanları arasında ceza hukuku, ceza usul hukuku, çevre ceza hukuku, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku yer almaktadır. Oxford Human Rights Law Reporters projesinde raportör olarak görev yapmış olan Levent Emre Özgüç halen “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Yoruma, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yorumuna ve Yargı Sistemine Etkileri: 2012-2017 Yıllarına İlişkin Yargısal Örüntülerin Karşılaştırmalı Analizi” konulu TÜBİTAK Projesinde araştırmacı görevini sürdürmektedir.

Levent Emre Özgüç
Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi