Yrd. Doç. Dr. R. Murat ÖNOK, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (2000-2007) ve Koç Üniversitesi’nde (2007-) tam zamanlı; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde (2014) yarı zamanlı olarak çalıştı.

2012 yılından beri Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi ve Haziran 2013’ten beri İkinci Başkanı; Mayıs 2014’ten beri de Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakıf Yönetim Kurulu üyesi ve saymanıdır. Ayrıca, Transparency International Türkiye (Şeffaflık Derneği) yönetim kurulu üyesidir. Dr. Önok çok sayıda akademik ve mesleki derginin danışma kurulu veya hakem heyetinde yer almaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin Ceza Muhakemesi Kanunu Eğitici Komisyonu üyesi olarak Türkiye çapında çok sayıda ilde ceza muhakemesi hukuku ve insan hakları hukuku alanlarında eğitim vermiştir.

Ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler, uluslararası ceza hukuku, kriminoloji, insan hakları, uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası kamu hukuku, mesleki İngilizce konulu dersleri vermiştir.

Yayın örnekleri:

Tarihî Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, Turhan Kitabevi, Ankara 2003, s. 341 + VVIII. Uluslararası Boyutuyla İşkence Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, s. 584.

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 11. Baskı, Ankara, 2014, s. 1063 (with Prof. Dr. Durmuş TEZCAN and Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM).

Uluslararası Ceza Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 552 (with Prof. Dr. Durmuş TEZCAN and Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM).

İnsan Hakları El Kitabı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 752 (with Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM and Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR).

“Penal Law”, in: Introduction to Turkish Law (eds. T. Ansay and D. Wallace, Jr.), Kluwer International, 6th ed., 2011 (pp. 175-212).

“Türkiye”, in: Participation in Crime – Domestic, Comparative and International Perspectives (Alan Reed & Michael Bohlander (Eds.)), Ashgate, June 2013, pp. 451-468.

“Türkiye”, in: General Defences in Criminal Law – Domestic, Comparative and International Perspectives (Alan Reed & Michael Bohlander (Eds.)), Ashgate, December 2014, pp. 315-328.

Yrd. Doç. Dr. Murat Önok
Ceza Hukuku