KÜREMER Ekibi

Yürütme Kurulu

Üyeler

 • Ali Çarkoğlu
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 • Betül Durmuş
  Hukuk Fakültesi Doktora Öğrencisi

 • Levent Emre Özgüç
  Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

 • Valentina Rita Scotti
  POSTDOCTORAL RESEARCH ASSİSTANT

 • Bahar Rumelili
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Başak Çalı
  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Bertil Emrah Oder
  Hukuk Fakültesi Dekanı

 • Billur Yaltı
  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Dilek Barlas
  İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Emre Bayamlıoğlu
  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Hülya Simga
  İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Murat Önok
  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Nur Centel
  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Sanem Özdural
  Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

 • Şuhnaz Yılmaz
  İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Tankut Centel
  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Yiğit Sayın
  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Zeynep Ayata
  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Danışma Kurulu Üyeleri

Sosyal Medya