Blog

user

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Soykırım İçtihadını “Kısmen” Ortadan Kaldırıyor

Alexandre Skander Galand

Küresel Kamu Hukuku Merkezi’ne katılmaktan mutluluk duyuyor ve Koç Hukuk Fakültesi’ndeki yolculuğuma uluslararası ceza hukukunun en tartışmalı konularından biri olan, “gelmiş geçmiş en büyük suç”, yani soykırım suçu hakkında uzunca bir blog yazısıyla başlamak istiyorum.

DEVAMI

Nesne ve amaca uygunluk sorunu ve Türkiye’nin temel insan hakları belgelerine koyduğu çekinceler

Zeynep Elibol [Araştırma Görevlisi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Doktora Öğrencisi]

Türkiye geçirdiği iki Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) döngüsünde de kendisine “temel uluslararası insan hakları belgelerine” koyduğu çekinceleri kaldırmasına yönelik yapılan bütün tavsiyeleri reddetmiştir.

DEVAMI

Nesne ve amaca uygunluk sorunu ve Türkiye’nin temel insan hakları belgelerine koyduğu çekinceler

Nesne ve amaca uygunluk sorunu ve Türkiye’nin temel insan hakları belgelerine koyduğu çekinceler

Zeynep Elibol, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

DEVAMI
user

Küresel Kamu Hukuku nasıl bir araştırma alanıdır?

Başak Çalı

1945’ten beri Kamu Hukukunun küresel boyutlarında ciddi bir genişleme ve derinleşme gözlenmektedir. Kamu Hukukunu ilgilendiren birçok alandaki uluslararası ve bölgesel sözleşmelerin giderek artan bir hızla devletler tarafından kaleme alınması ve onaylanmasının yanısıra dünyadaki Kamu Hukuku sistemlerinin giderek birbirine benzer sorunlarla karşılaşmaları ve benzer çözümler ortaya koymaları söz konusudur.

DEVAMI

Sosyal Medya